לילדים שלך מגיע אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון לילד

first

ללא עלות עבורכם*

first

פיזור השקעות רחב

first

4 מסלולי השקעה לבחירתך
ואפשרות מעבר בין מסלולים

first

אפשרות להכפלת
החיסכון**

button

"חיסכון לכל ילד" - היתרונות שלנו:

check

קופות הגמל של אלטשולר שחם
הן מהמובילות בשוק ההון

check

מעל 25 שנות
ניסיון בשוק ההון

check

ניהול מקצועי ואיכותי
בבית השקעות מוביל

check

בית ההשקעות הנבחר
לשנת 2016 מטעם "עדיף"***

שאלות ותשובות

​​החל מינואר 2017, המוסד לביטוח לאומי פותח חיסכון לכל ילד המשולמת עבורו קצבת ילדים. הביטוח הלאומי יפקיד עבור כל ילד עד גיל 18 50 ₪ בחודש בנוסף לקצבת הילדים, אשר יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירתם של ההורים. בנוסף, ההורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ בלבד מתוך קצבת הילדים ובכך להכפיל את החיסכון.
אתם ההורים, תוכלו לבחור היכן לנהל את החיסכון – בקופת גמל להשקעה או בבנק. אלטשולר שחם הינו אחד מבתי ההשקעות שנבחרו על ידי המדינה לנהל את הכספים שיופקדו במסגרת התכנית חיסכון לכל ילד.
עבור ילדים שנולדו לפני ה- 1.1.17, יש באפשרותכם לבחור היכן ברצונכם לנהל את כספי החיסכון עד ליום 1.6.2017. ניתן לבחור באמצעות אתר חיסכון לכל ילד.
במידה ולא בחרתם את הגוף שינהל את החיסכון של ילדכם וככל שמדובר בילד שנולד לפני ה- 1.1.17, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לגיל הילד****:
ילד עד גיל 15– בקופת גמל להשקעה שתיבחר בדרך של סבב קבוע בין קופות הגמל המופיעות ברשימה באתר הביטוח הלאומי.
ילד מעל גיל 15 (כולל) – בבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים. במידה והבנק לא מופיע ברשימת הבנקים באתר הביטוח הלאומי, כספי החיסכון יופקדו לבנק שייבחר בדרך של סבב קבוע בין הבנקים המופיעים ברשימה באתר הביטוח הלאומי.
במידה ובחרתם לחסוך את הכספים בקופת גמל להשקעה, תוכלו לנייד את הכספים בין קופות גמל להשקעה שונות אך לא בין קופות גמל לבין בנקים. במידה ובחרתם לחסוך את הכספים בבנק – לא תוכלו להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל. בנוסף, שימו לב כי לא ניתן לפצל את כספי החיסכון בין הגופים השונים.
בקופת הגמל "אלטשולר שחם חיסכון לילד" ניתן לבחור לנהל את הכספים באחד מ- 4 מסלולי השקעה על פי רמת הסיכון המתאימה לכם. ניתן לשנות את בחירת המסלול בכל עת, אולם לא ניתן לפצל את הכספים בין המסלולים השונים. העברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. מסלולי ההשקעה העומדים לבחירתכם: אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט, אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני, אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת והעברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. יחד עם זאת, לא ניתן לפצל את הכספים בין מסלולי השקעה.
​דמי הניהול ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21. במידה והילד ימשיך לחסוך לאחר גיל 21, יגבו דמי ניהול בגובה 0.23% מהיתרה בחשבונו בלבד.​
ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 18 באישור ההורים. בנוסף, ילדים אשר נולדו עד ליום 31.12.2016 , בהגיעם לגיל 18 שנים, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון המתנהל על שם הילד מענק ע"ס 500 ₪ וההפקדות החודשיות לחיסכון יופסקו (לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2017 המענק ניתן בשתי פעימות בגיל 3 ובגיל 12 לבנות וגיל 13 – לבנים). מרגע זה הילד יוכל למשוך את הכספים באמצעות פנייה לגוף המנהל ובאישור ההורים. במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכספים גם לפני גיל 18 בכפוף לתנאים מסוימים הקבועים בדין. בעת משיכת הכסף בכל שלב ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים.
אם לא תמשכו את כל הכספים עד גיל 21 – יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף של 500 ₪. מגיל 21 ניתן למשוך את הכספים בכל עת, ללא צורך באישור ההורים.
כן, החיסכון נפתח לכל הילדים המשולמת בגינם קצבת ילדים וטרם מלאו להם 18 שנה ביום 1 במאי 2015. בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש ששולמה עבורם קצבת ילדים ועד החודש בו מלאו להם 18 שנה. במצב זה ההורים לא יוכלו להגדיל את החיסכון בסכום נוסף.
מדי שנה, לא יאוחר מה- 1 במרס, ישלח לביתך דיווח על מצב החיסכון בחשבון המתנהל על שם הילד. בנוסף, באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם תוכלו לעקוב אחר מצב החיסכון .

אז איך מצטרפים?

ב-4 צעדים אתם יכולים לבחור בקופת הגמל לחיסכון לילד של אלטשולר שחם:

window icon steps

היכנסו לאתר

button
hand with coin steps

הקליקו על
"בחירת גוף פיננסי להפקדה"

pointer steps

לחצו על בחירת
"קופת גמל"

checked icon steps

בחרו באלטשולר שחם
כקופת החיסכון לילדיכם

עוד לא השתכנעתם?

צפו בסרטון

button
רואים את התמונה המלאה
 • הערות משפטיות:
 • * דמי הניהול ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21. לאחר מכן, דמי הניהול ינוכו מהיתרה הצבורה המתנהלת על שם הילד.
 • ** מימוש האפשרות להכפיל את החיסכון תתבצע על ידי בחירת ההורה להוסיף סכום חיסכון נוסף של 50 ₪ מתוך קצבת הילדים.
 • ***בדירוג נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים.
 • ****אין במידע המפורט לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי בעניין אופן בחירת קופת גמל להשקעה או בנק במידה וההורה לא בחר גוף מנהל.
 • גובה סכום החיסכון בסך 50 ₪ והחיסכון הנוסף שההורים יכולים לבחור להוסיף בסך 50 ₪, הינו נכון לשנת 2016.
 • אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. זכות הבחירה של הגוף המנהל של כספי חיסכון לכל ילד שמורה ללקוח.
 • האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה.
 • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
 • אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.
 • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.